Pályázat roma fiatalok részére

Az Országos Rendőr-főkapitányság és a megyei rendőr-főkapitányságok minden évben meghirdetik a pályázatukat a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére.

A pályázatot elnyerő fiatalok számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére.

Bővebben...

Az Országos Rendőr-főkapitányság minden évben pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére.

A pályázatot nyert hallgató(k) részére – a tárgyévi költséglehetőségek függvényében – legfeljebb havonta a mindenkori diákhitel részarányos összegének folyósítására kerül sor.

Bővebben...

Az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minden évben pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére.

A pályázatot nyert tanulók részére havonta 5.000 Ft összegű folyósítására kerül sor.

Bővebben...

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minden évben pályázatot hirdet Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében már résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére.
 
A támogatás összege a tanfolyam (képzés) időtartama alatt egyszeri 20.000 Ft.
 
 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minden évben pályázatot hirdet országosan 3 fő részére a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére.
 
A támogatás összege az elért tanulmányi átlag alapján kerül meghatározásra.
 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minden évben pályázatot hirdet országosan 1 fő részére a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a pálya választásának ösztönzésére.

A támogatás összege az elért tanulmányi átlag alapján kerül meghatározásra.

Bővebben...

A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. HM utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” pályázatot hirdet minden évben azon középiskolai tanulók részére, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatói részére, akik a honvédelmi ismeretek tantárgyat adott tanulmányi év II. félévében vették fel.

Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege.

Bővebben...