A felvételi eljárás

Benyújtottál a jelentkezéshez szükséges minden dokumentumot?

Akkor jöhet a felvételi!

Első körben a Rendészeti Szakközépiskolában

 • egy ún. szakmai irányultságú általános műveltségi írásbeli vizsgát (teszt) kell tenned,
 • részt kell venned a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton,
 • végül az egészségi és a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton.

A szakmai irányultságú műveltségi vizsga keretében a középiskolai tananyagban, illetve a megadott irodalomban szereplő – állampolgári, társadalmi, történelmi és igazgatási ismeretekben való tájékozottságot mérik fel. 

(Ajánlott irodalom:
Kukorelli István – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Állampolgári ismeretek középiskolások számára
Gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 9-12. évfolyamokon használt, érettségire felkészítő történelem tankönyvek)

A "megfelelt" minősítéshez legalább 51 pont szükséges.

A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat célja az erőnlét, a terhelhetőség és a fejleszthetőség felmérése, illetve megállapítása. 

A vizsgálat korcsoportos, pontértékeléses és kizáró jellegű követelményeit a 2015/10. számú tájékoztatóban tudod megtekinteni. 

A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsga csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha 

 • az egy kötelező (2000 méteres futás)
 • és a hat (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, hajlított karú függés, fekve-nyomás, helyből távolugrás) választható gyakorlatok közül még négy végrehajtásának értékelése szerint legalább „megfelelő” minősítést érsz el.
„Fizikailag alkalmas” minősítés érhető el:
 • az öt gyakorlat teljesítése
 • a gyakorlatok végrehajtásának eredményeként adott korcsoport kategóriában legalább „megfelelő” értékelés esetén. 
„Fizikailag alkalmatlan” minősítés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. 
A vizsga befejezésekor tudatják a az elért részeredményt és az elért pontszámot.
döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs (kivéve, ha összeadásbeli számszaki hiba miatt következett be, melynek azonnali korrigálása helyben történhet). 
 
Ha az előző két megmérettetést sikeresen teljesítetted, azaz elérted a szükséges ponthatárt és megszerezted az "alkalmas" minősítést, akkor már csak az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kell megjelenned.
 
A kizáró fontosabb okokat a jelentkezési egységcsomag 2015/11. és 2015/12. számú dokumentumaiban találod meg.
 
A felvételi eljárás során maximálisan szerezhető pontok:
a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat - max. 125 pont
a szakmai irányultságú műveltségi teszt - max. 100 pont 
Azaz maximálisan 225 pont szerezhető - a többletpontok, kedvezmény nélkül.
 
Többletpontok szerezhetők:
 • A tanulmányok megkezdését megelőző 3 évben az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny (egyéni versenykategória döntő) I.-X. helyezéséért 
 • Állami nyelvvizsgáért 
 • „B” kategóriájú gépjárművezetői engedélyért
 • Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett számítógép-kezelői vagy egyéb, államilag elismert informatikai végzettségért, valamint ECDL bizonyítványért 
 • Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett biztonsági őr, fegyveres biztonsági őr, személy- és vagyonőr, biztonságszervező I., biztonságszervező II., végzettségért
 • A belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségit tett, vagy a felvételi évében ebből a tárgyból érettségiző pályázó az e tárgyból kapott érettségi osztályzata alapján
 • A versenyszerű sportolásért 3 éven belül – egyesületi igazolás alapján – a Jelentkezési lap 14. pont 7-8. alpontja valamelyikének teljesülése esetén
 • Nemzetközi szintű versenyen az ország képviseletében teljesített versenyzésért
 • Hazai, országos felnőtt, junior versenyen vagy Diákolimpián I-VIII. helyezésért
 • A Rendőrség roma ösztöndíjas programjának résztvevője 
A felvételi vizsgán elért eredményekről a szakközépiskola minden felvételiző részére eljuttatja a részletes eredményt.
 
Amennyiben sikerrel vetted az akadályokat, nincs más hátra, mint részt venned az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, majd megjelenned a lakóhelyed, illetőleg a tartózkodási helyed szerint illetékes rendőri szervnél egy meghallgatáson, ahol közlik veled a személyes adataid, a lakó- és családi körülményeid, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéleted adataira vonatkozó ellenőrzésnek az eredményét. A kifogástalan életvitellel kapcsolatos ellenőrzést a Nemzeti Védelmi Szolgálat folytatja le.

Felvételt nyertél a rendészeti szakközépiskolába, ha:

 • az összesített pontszámod eléri, vagy meghaladja a végleges felvételi ponthatárt,
 • az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokon,
 • valamint a bizottsági beszélgetésen „alkalmas” minősítést kaptál,
 • az életvitel ellenőrzésen megfeleltél és később sem merült fel kizáró körülmény.